Ogłoszenia dotyczące witryny

Storytelling for Impact - kursy National Geographic dla nauczycieli

Storytelling for Impact - kursy National Geographic dla nauczycieli

Napisane przez: Konrad Mielko ( )
Liczba odpowiedzi: 0

Szanowni Dydaktycy,

National Geographic we współpracy z Adobe przygotował darmowe kursy dla nauczycieli z wykorzystywania technik storytelling'u.

Dostępne są (za darmo) 3 kursy, z audio, fotografii i video.

  1. Storytelling for Impact in Your Classroom: Audio
    https://account.nationalgeographic.org/courses/sfi-audio-ed-2021/
  2. Storytelling for Impact in Your Classroom: Photography - 2021
    https://account.nationalgeographic.org/courses/sfi-photo-ed-2021-a/
  3. Storytelling for Impact in Your Classroom: Video
    https://account.nationalgeographic.org/courses/sfi-video-ed-2020/