Etos akademicki

Etos akademicki

Kurs "Etos akademicki" jest przeznaczony dla doktorantów I roku Szkoły Doktorskiej.