Zarządzanie wiedzą - Studia stacjonarne

Zarządzanie wiedzą - Studia stacjonarne

Kurs jest przygotowany w celu przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu "Zarządzanie wiedzą" w trybie zdalnym.

Projektowanie organizacji
Aleksandra Rudawska

Projektowanie organizacji

Kurs założony w celu przeporwadzenia zaliczenia z przedmiotu "Projktowanie organizacji", część wykładowa.