SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2020
Anna Pluta

SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2020

Opieka naukowa w czasie przygotowywania pracy magisterskiej dla studentów kierunku ZARZĄDZANIE.

Zarządzanie twórcze
Anna Pluta

Zarządzanie twórcze

Celem zajęć jest uświadomienie wagi kreatywności dla człowieka i zatrudniającej go organizacji oraz poznanie metod twórczego rozwiązywania problemów pojawiających się w życiu zawodowym i prywatnym.

ZALICZENIE - realizacja projektu własnego o charakterze twórczym.

ZARZĄDZANIE CZASEM_Szkoła Doktorska
Anna PlutaAleksandra Rudawska

ZARZĄDZANIE CZASEM_Szkoła Doktorska

 

Współczesny, dynamicznie zmieniający się świat stawia szereg wyzwań przed człowiekiem. Jednym z nich jest ukierunkowanie na osobistą efektywność w realizacji obowiązków zawodowych. Jak sprostać temu wyzwaniu zachowując równowagę praca-życie?

Kurs omawia podstawowe zagadnienia pozwalające na osiąganie osobistej efektywności oraz prezentuje narzędzia zarządzania czasem i sposoby ich wykorzystania do doskonalenia własnej efektywności.

ZARZĄDZANIE CZASEM_studia stacjonarne
Anna PlutaEwelina Konarska-michalczyk

ZARZĄDZANIE CZASEM_studia stacjonarne

W porównaniu z umiejętnością codziennego organizowania pracy, wszystko inne w życiu wydaje się tylko dziecinadą…” Johann Wolfgang Goethe

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom wagi zarządzania czasem oraz poznanie metod planowania i organizacji czasu pracy.

ZARZĄDZANIE CZASEM _studia niestacjonarne
Anna Pluta

ZARZĄDZANIE CZASEM _studia niestacjonarne

Czy rzeczywiście potrzebujemy więcej czasu? Czy też potrzebujemy więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy?” Kerry Johnson

Celem przedmiotu jest uświadomienie doktorantom wagi zarządzania czasem oraz poznanie metod planowania i organizacji czasu pracy.


Zarządzanie zasobami ludzkimi_studia stacjonarne
Anna PlutaMalwina Szarek

Zarządzanie zasobami ludzkimi_studia stacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi - kompendium wiedzy na temat gospodarowania zasobami ludzkimi w organizacji. Obejmuje: planowanie pracowników, dobór, ocenę, wynagrodzenia i rozwój personelu. Omawiana jest istota oraz procedura poszczególnych czynności personalnych, a także zasady i narzędzia.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia niestacjonarne
Anna PlutaMalwina Szarek

Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia niestacjonarne

Zajęcia dla studentów niestacjonarnych stanowiące  kompendium wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Program obejmuje: planowanie pracowników, dobór, ocenę, wynagrodzenia i rozwój personelu.

Omawiana jest istota oraz procedura poszczególnych czynności personalnych, a także zasady i narzędzia.

 

EGZAMIN/ZALICZENIE_AP
Anna Pluta

EGZAMIN/ZALICZENIE_AP

Jesteśmy oceniani przez pryzmat tego, co skończyliśmy, nie co zaczęliśmy.” - autor nieznany

Kurs przeznaczony TYLKO do przeprowadzenia EGZAMINÓW lub ZALICZEŃ.