Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (IwB 2021L)

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (IwB 2021L)

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (IwB, semestr letni 2021)

Moodle - szkolenie podstawowe
Tomasz Komorowski

Moodle - szkolenie podstawowe

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem kursu jest przekazanie wiedzy o podstawowych funkcjach systemu https://e-studia.usz.edu.pl/, zbudowanego w oparciu o jedną z najpopularniejszych na świecie platform do nauczania zdalnego Moodle. 

Wymagania wstępne: umiejętność obsługi przeglądarki internetowej, aktywne uczelniane konto w Office 365 w domenie usz.edu.pl. 

Technologie informacyjne w biznesie
Tomasz Komorowski

Technologie informacyjne w biznesie

Technologie informacyjne w biznesie - przedmiot prowadzony na kierunku "Informatyka w biznesie".

Bezpieczeństwo danych w IT
Tomasz Komorowski

Bezpieczeństwo danych w IT

Informatyka i Ekonometria II st, stacjonarne

Komputerowe wspomaganie decyzji - case study
Tomasz Komorowski

Komputerowe wspomaganie decyzji - case study

Informatyka i Ekonometria II st, stacjonarne

Narzędzia analizy i wizualizacji danych
Tomasz Komorowski

Narzędzia analizy i wizualizacji danych

Informatyka i Ekonometria II st, stacjonarne

Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji
Tomasz Komorowski

Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Management instytucji publicznych i Public Relations (II st, stacjonarne)