Mikrobiologia środowiska
Rafał HrynkiewiczPaulina Niedźwiedzka-Rystwej

Mikrobiologia środowiska

Kurs został przygotowany z myślą o studentach kierunku Mikrobiologia II rok I stopień. Przygotowane materiały są niezbędne do opanowania zagadnień omawianych w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Mikrobiologia Środowiska.