Ogłoszenia dotyczące witryny

Szkolenie e-learningowe

Szkolenie e-learningowe

por Konrad Mielko -
Número de respostas: 0

Szanowni Studenci,

zapraszamy do wykonywania obowiązkowego szkolenia e-learningowego, które przedstawi Wam podstawowe zasady korzystania z systemów na uczelni takich jak: Teams, Moodle, Office 365 czy e-Prodziekan.

Pamiętaj, że liczy się tylko uczestnictwo z konta studenckiego (z numerem albumu), szkolenie dostępne jest tu: https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=510

Zaliczenia wpisywane będą w trakcie sesji.


Dear students,

we invite you to perform compulsory e-learning training, which will present you the basic principles of using systems at our university, such as: Teams, Moodle, Office 365 or the e-Prodziekan.

Remember that only participation from the student account (with the album number) counts, the training is available here: https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=510

Credits will be entered during the session.