Health & Safety Training
Pradziadowicz MonikaTyrka Dariusz

Health & Safety Training

The Health & Safety Training is a mandatory training for all students admitted to the 1st year of 1st degree, 2nd degree, and uniform master's studies, as well as doctoral students admitted to the 1st year of study at the US Doctoral School.

Szkolenie BHP
Marcinkowska SylwiaPradziadowicz MonikaTyrka Dariusz

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP jest szkoleniem obowiązkowym dla wszystkich studentów przyjętych na I rok studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, a także doktorantów przyjętych na I rok studiów w Szkole Doktorskiej US.

E-learning training
Mielko KonradUmiastowski Maciej

E-learning training

Compulsory e-learning training for students of 1 year of study.

Szkolenie e-learning
Mielko KonradUmiastowski Maciej

Szkolenie e-learning

Obowiązkowe szkolenie e-learningowe dla studentów pierwszego roku studiów.

Library Course
Nowak AnnaStawińska DanutaBekasz BeataBojanowski IreneuszGalewska JoannaLisińska LiliannaSagan IwonaStanisławska Ewelina

Library Course

Good morning! 

we invite you to the library training. Every newcomer must go through them. Every current student can recall if wants.

Szkolenie Biblioteczne
Mielko KonradNowak AnnaRoszak MarekStawińska DanutaBekasz BeataBojanowski IreneuszGalewska JoannaGanakowska UrszulaLisińska LiliannaSagan IwonaStanisławska EwelinaSztark-Żurek MartaWaluś JustynaGill-Tarnowska DorotaKołaczek Waldemar

Szkolenie Biblioteczne

Dzień dobry! 

zapraszamy na szkolenie biblioteczne. Każdy nowoprzybyły student musi je przejść, każdy aktualny student może sobie przypomnieć, jeśli ma ochotę.